logo

Aeternum s.r.o.

IČO: 47228083

DIČ: 2023831260

IČ DPH: SK2023831260

K vinohradom 40, 95146 Bádice

aeternum@aeternum.sk